VZdělání: JČU ČESKÉ BUDĚJOVICE - ČJ, OBN UJAK PRAHA - Speciální pedagogika UK PRAHA - Učitelství 1.stupeň VŠ MANAŽERSKÁ VARŠAVA - Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně
vlavici.infoblog.cz

Obecně lze říct, že každé 4. – 7. dítě má školní obtíže

Publikováno 14.01.2016 v 22:17 v kategorii Specifické poruchy učení, přečteno: 133x

Mezi slavné dyslektiky patří Isaac Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Wolfgang Amadeus Mozart, John F. Kennedy, Winston Churchill, Charles Darwin, nebo Hans Christian Andersen. I přesto, že zmíněné osobnosti měli nějaký určitý handicap, patří zmíněné osobnosti mezi důležitou součást naší kulturní, vědecké i politické historie.
Mezi klasifikaci MKN 10 (Mezinárodní klasifikace nemocí) se specifické poruchy učení a chování dělí následovně: 
F80 – F89 Poruchy psychického vývoje

F81 specifické vývojové poruchy školních dovedností

F81.0 specifické poruchy čtení

F81.1 specifické poruchy psaní

F81.2 specifické poruchy počítání

F81.3 smíšená porucha školních dovedností

F81.8 jiné vývojové poruchy školních dovedností

F81.9 vývojové poruchy školních dovedností nespecifikovanéDiagnostiku provádějí odborníci z pedagogicko-psychologické poradny a odborníci ve zdravotnictví (psychologové, neurologové, psychiatři, speciální pedagogové aj.) Lékaři vycházejí z klasifikace MKN 10. 


Mezi nejčastěji se vyskytující specifické poruchy učení patří dyslexie. Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence takového dítěte není snížená. Děti (a také dospělí) nejsou schopni číst dlouhé texty a pochopit jejich smysl, ačkoliv znají písmena. Tyto děti mají potom problémy i např. při přijímacích testech na střední školy, kde se vyžaduje práce s textem. Při dřívějších výzkumech (např. Hinshelwood, 1917) se předpokládalo, že obtíže při učení čtení u dyslektických dětí jsou způsobovány poruchami vidění nebo nedostatečně vyvinutým zrakem. Obtíže se zvládnutím čtení má v začátcích školní docházky poměrně velká skupina dětí, ne ve všech případech se zde ale jedná o specifickou poruchu učení.


Mezi další nejběžnější specifické poruchy učení patří:="margin-top:>
DYSORTOGRAFIE - jedná se o poruchu snížené schopnosti ovládat pravopis. ="margin-top:>
DYSGRAFIE - porucha písemného projevu jedince, jedinec píše velmi neobratně a těžce, přetrvává problém se zapamatování si tvarů písma a jeho písemný projev je špatně čitelný. 
DYSKALKULIE - je to specifická porucha matematických dovedností, problémy s počítáním, matematickými symboly. 
DYSMÚZIE - specifická porucha, která souvisí s hudební schopností. 
DYSPINXIE - specifická porucha výtvarného projevu. 
DYSPRAXIE - specifická porucha obratnosti. 
Výskyt SPU v České republice: 

Dyslexie - 11,7%, Dysortografie - 2%, Dysgrafie - 3,5%, Dyskalkulie - 1 - 2%. 
Zdroj: 

 • Selikowitz, M.: Dyslexie a jiné poruchy učení. Grada, Praha 2000
 • Zelinková, O.: Poruchy učení. Portál, 2003, ISBN 80-7178-800-7
 • Vzdělávání dětí s poruchami učení na 1.stupni ZŠ.Nakladatelství RAABE, Praha, 2009. ISSN 1804-0179

Autor: Bc. Martin Staněk 


="margin-top:>

Komentáře

Celkem 1 komentář

 • HAnka 16.01.2016 v 09:54 Já mám ADD.


 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?